405,000
196,000
Đen
Nâu đậm
Nâu nhạt
150,000
150,000